Hoppa till innehållet

Om dataportalen

Introduktion

Den Patogens Portal Sverige tillhandahåller information, riktlinjer, verktyg och tjänster för att stödja forskare vid svenska lärosäten verksamma inom forskningsfältet pandemisk beredskap med datarelaterade frågor.

Portalen drivs av SciLifeLab Data Centre och samarbetspartners och har som syfte att stödja forskare vid svenska lärosäten verksamma inom forskningsfältet pandemisk beredskap. Vi välkomnar forskarsamhället att bidra med innehåll och förslag på förändringar och nytt innehåll. Som forskare kan du interagera med Portalen på ett flertal sätt, genom att fylla i formuläret, kontakta oss via epost eller via sociala media. Portalenteamet kan även ge stöd i datarelaterade frågor och hjälpa forskare att hitta lämpliga supporttjänster.

Den här webbplatsen är byggd med hjälp av Hugo och använder Bootstrap ramverket, DataTables används för att skapa tabeller, Vega/Vega-Lite och Plotly för interaktiv grafik. Koden är öppen källkod (MIT-licens) och finns tillgänglig på GitHub. Vi välkomnar att Portalens källkod återanvänds och att forskare bidrar till webbsidans källkod.

Om du vill bidra med innehåll eller har förslag på förbättringar av webbplatsen, vänligen kontakt oss på pathogens@scilifelab.se

Portalens historia

Patogens Portal Sverige lanserades ursprungligen som den svenska dataportalen för COVID-19 i juni 2020 på uppdrag av och med finansiering från Vetenskapsrådet. Den svenska Covid-19 dataportalen blev den första nationella noden i ett nätverk av Covid-19 dataportaler kopplade till den europeiska Covid-19 dataplattformen. Den europeiska Covid-19 dataplattformen i sin tur har initierats och finansieras av Europeiska kommissionen (för mer information och en översikt över andra Covid-19 dataportalen som ingår i nätverket se här. För en sammanfattning av vad som skett under Portalens första år se denna datanyhet här. Portalen fokuserade uteslutande på SARS-CoV-2 och Covid-19 forskningsdata fram till slutet av 2021.

Från 2022 har Portalen utvidgats till att även inkluderar forskningsämnen med relevans för pandemisk beredskap och är en del av SciLifeLabs forskningsprogram för pandemisk laboratorieberedskap. SciLifeLabs forskningsprogram för pandemisk laboratorieberedskap finansieras av ett regeringsuppdrag till SciLifeLab (Prop. 202/21:60).

Teamet bakom portalen

Från starten har Portalen drivits av SciLifeLab Data Centre och samarbetspartners, med stöd och input av forskarsamhället. Många personer har varit involverade i uppbyggnad, drift och utvecklingsarbete av webbsidans källkod och Portalens innehåll. En ofullständig lista över dessa personer som bidragit finns tillgänglig på GitHub. Det nuvarande dedikerade teamet som aktivt arbetar med Portalen visas nedan.

Vi hjälper er gärna med support, tar emot förslag på förbättringar av nuvarande sektioner eller förslag på nya sektioner samt svarar på frågor relaterade till datahantering, datadelning och Portalens innehåll. Maila oss på pathogens@scilifelab.se.

Liane Hughes
Project leader
Katarina Öjefors Stark
Data steward
Senthilkumar Panneerselvam
Systems developer
Hanna Kultima
Vice head of SciLifeLab Data Centre
Johan Rung
Head of SciLifeLab Data Centre