Hoppa till innehållet

Bidra till Portalen

Den Patogens Portal Sverige har som syfte att stödja forskare som arbetar inom de forskningsområden som Portalen specifikt är inriktade på. Vi välkomnar både förslag på och bidrag till Portalens innehåll och förslag på hur Portalen kan utvecklas för att bättre stödja forskningen. Som forskare uppmanar vi dig att interagera med Portalen, exempelvis genom att dela data eller information genom Portalen. Vi tar även gärna emot förslag på nytt innehåll, nya sektioner samt förslag på hur nuvarande sektioner kan utvecklas och förnyas.

Förslag på som du exempelvis kan inkomma med. Tipsa oss om du har förslag på nya publikationer som delar dataset eller källkod öppet och som kunde passa som en ”Data Highlight”. Vi tar även emot färdigskrivna förslag på texter. Ge förslag på nya dataset som vi kan lyfta fram i ”Tillgängliga data”-sektionen. Uppdatera information om pågående projekt, ditt eget eller andras. Dela dina data öppet i nya dashboards på Portalen osv.

Det finns flera sätt att ge förslag på eller redigera informationen som ligger på Portalen. Välj den metod som passar dig bäst för att nå oss i Portalenteamet. Vi kontrollerar kontinuerligt alla kommunikationskanaler och kommer godkänna tillägg och göra föreslagna ändringar så snart möjligt. Kontakta oss via e-post.

Skicka ett bidrag genom epost

Det enklaste sättet att skicka oss ett förslag eller få kontakt med oss i Portalenteamet är helt enkelt att skicka oss epost. Skicka epost till pathogens@scilifelab.se så kommer ditt ärende får ett ärendenummer och tilldelas en a oss i Portalenteamet.

Bidra med epost

Skicka en GitHub pull-request

All information som visas på Portalen ligger på GitHub. Informationen lagras som .JSON-filer eller som Markdown-filer, vilket gör att de är enkelt läsbara och lätta att redigera. Om du är van med webbgränssnittet för GitHub eller GitHub CLI kan du enkelt redigera eller lägga till information själv och skicka oss en pull request.

Informationen för varje sektion av Portalen lagras i en viss mapp och måste formateras på ett visst sätt. För att göra det enklare för dig att bidra till Portalens har vi skrivit detaljerade instruktioner för varje avsnitt. Dessutom kan du enkelt köra en lokal kopia av portalen på din egen dator och se alla ändringar live innan du skickar dem till oss. Om du stöter på ett problem, kontakta oss på epost så hjälper vi dig.

Bidra med GitHub