Hoppa till innehållet

CRUSH Covid data och dashboard, Region Uppsala

CRUSH Covid Uppsala är ett forskningsprojekt där Region Uppsala samarbetar med forskare från fem olika forskningsavdelningar vid Uppsala universitet. Syftet med projektet är att kartlägga utbrott av covid-19 i Uppsala län och att försöka mildra effekterna av utbrott genom att informera allmänheten.

CRUSH Covid leds av Mats Martinell (universitetslektor vid Institutionen för folkhälso-och vårdvetenskap, Allmänmedicin och Preventivmedicin, Uppsala universitet) och Tove Fall (professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Molekylär epidemiologi, Uppsala universitet). Provtagningen på avloppsvatten stöds av SciLifeLab och Uppsala Vatten. Data modelleringen har anslag från Vinnova.

För frågor och feedback, kontakta Elin Clauson (elin.clauson@medsci.uu.se).

CRUSH Covid har etiskt tillstånd från Etikprövningsmyndigheten (DNR 2020-04210, 2020-06315 och 2020-06501).

CRUSH Covid-teamet har släppt data och information om projektet på två ställen. Den primära källan till data och information var deras anpassade shiny app, som heter CRUSH Covid-instrumentpanelen, som innehöll datavisualiseringar samt rapporter. Från och med september 2022 upphörde uppdateringar av appen. Portalens instrumentpanel (dvs den här webbsidan) är den sekundära källan till data och information för detta projekt. Data som genereras från CRUSH Covid mellan 2020-2022 kan laddas ner direkt nedan.

CRUSH Covid
Uppsala University
Region Uppsala

Ladda ner CRUSH Covid data

Senast uppdaterad: 2022-09-15

Dashboard med interaktiv grafik och veckorapport

Klicka här för att se interaktiv grafik och veckorapport i ett nytt fönster.