Hoppa till innehållet

Nationellt Pandemicenter SARS-CoV-2 (covid-19)-analysstatistik

Nationellt Pandemiskt center på Karolinska Institutet upphörde med högkapacitets PCR diagnostik 2020-12-21.

Den data som visas här har slutat uppdateras och utgör endast historisk dokumentation.

KIs pressmeddelande

Totala antalet tester vid NPC

Det totala antalet SARS-CoV-2 (covid-19)-virustester analyserade vid NPC uppdelade på de med positivt, negativt eller icke-avgjort/felaktigt resultat.

Skrolla grafen horisontellt för att se all data.

Antal tester vid NPC

Antalet SARS-CoV-2 (covid-19)-virustester analyserade för varje dag eller varje vecka uppdelade på de med positivt, negativt eller icke-avgjort/felaktigt resultat.

Skrolla grafen horisontellt för att se all data.
Skrolla grafen horisontellt för att se all data.

Fraktion positiva tester vid NPC

Fraktionen SARS-CoV-2 (COVID-19)-virustester för varje dag eller vecka som är positiva, i procent av alla tester (exkluderande icke-avgjort/felaktiga).

Skrolla grafen horisontellt för att se all data.

*Observera att eftersom antalet rapporterade analyser varierar kan vissa dagar ha ett lågt antal prover, vilket påverkar statistiken mycket för den dagen, t.ex. 24 augusti där endast sju prover rapporterades, alla positiva.

Skrolla grafen horisontellt för att se all data.

Kumulativt antal tester vid NPC

Summan av alla SARS-CoV-2 (covid-19)-virustester analyserade vid NPC sedan start.

Skrolla grafen horisontellt för att se all data.

Nationellt Pandemicenter (NPC) var en facilitet för SARS-CoV-2 (COVID-19)-tester som byggdes upp vid Centre for Translational Microbiome Research (CTMR) vid Karolinska Institutet (KI)/SciLifeLab. Under slutet av mars 2020 byggdes det storskaliga mikrobiom-forskningslabbet om till ett center för att bidra till testning av SARS-CoV-2 i Sverige. Detta möjliggjordes genom en donation från Knut and Alice Wallenberg Foundation (KAW) tillsammans med ett redan tidigare etablerat samarbete med MGI Tech i Shenzen, Kina. Efter att först ha bidragit med kapacitet för RNA-extraktion åt Karolinska Universitetslaboratoriet, expanderade NPC snabbt till att bli en facilitet för ökad kapacitet för SARS-CoV-2-tester åt alla regioner i Sverige.

Kapaciteten vid Nationellt Pandemicenter vid KI/SciLifeLab nådde till slut ungefär 10.000 tester per dag, och resultaten skickades i de flesta fall tillbaka inom 24 timmar efter att provet inkommit till labbet. NPC utförde endast PCR-baserad analys, inte serologisk (antikropps-baserad) analys.

Data som visas på den här sidan är automatiskt sammanställd och stämmer inte nödvändigtvis överens med data som publicerats via andra kanaler av olika anledningar.

Datasetet som visualiseras i graferna finns tillgängligt här. Källkoden för graferna finns här, här, här och här.