Hoppa till innehållet

SciLifeLab Autoimmunity and Serology profiling facility, statistik för SARS-CoV-2 antikroppstester

Grafiken på denna sida är baserad på data senast uppdaterad den .

Totala antalet tester

Det totala antalet SARS-CoV-2 antikroppstester analyserade vid SciLifeLab Autoimmunity and Serology profiling facility, uppdelade i positivt IgG-testresultat, negativt IgG-testresultat, och R&D-tester (research and development).

Scroll the plot sideways to view all data.
*Kategorin som benämns som "R&D" (research and development) inkluderar alla återstående serum-, plasma- och salivprover där nivåer av IgG-, IgM- eller IgA-antikroppar riktade mot SARS-CoV-2-proteiner mätts. Kategorin innehåller alla positiva och negativa kontrollprover, alla replikat och omkörningar av prover och analyser, alla prover som analyserats som en del av utveckling och optimering, tekniskt misslyckade prover och prover inom forskningsassocierade projekt.
**"Proportion positive" motsvarar proportionen av tester med positivt IgG-testresultat bland alla tester som inte var R&D (d.v.s., summan av tester med positivt IgG-testresultat och tester med negativt IgG-testresultat).

Veckovis antal tester

Antalet SARS-CoV-2 antikroppstester analyserade per vecka vid SciLifeLab Autoimmunity and Serology profiling facility, uppdelade i positivt IgG-testresultat, negativt IgG-testresultat, och R&D-tester (research and development).

Scroll the plot sideways to view all data.
*Kategorin som benämns som "R&D" (research and development) inkluderar alla återstående serum-, plasma- och salivprover där nivåer av IgG-, IgM- eller IgA-antikroppar riktade mot SARS-CoV-2-proteiner mätts. Kategorin innehåller alla positiva och negativa kontrollprover, alla replikat och omkörningar av prover och analyser, alla prover som analyserats som en del av utveckling och optimering, tekniskt misslyckade prover och prover inom forskningsassocierade projekt.

Kumulativt antal tester

Det totala antalet SARS-CoV-2 antikroppstester analyserade på SciLifeLab Autoimmunity and Serology profiling facility sedan start, uppdelade i positivt IgG-testresultat, negativt IgG-testresultat, och R&D-tester (research and development).

Scroll the plot sideways to view all data.
*Kategorin som benämns som "R&D" (research and development) inkluderar alla återstående serum-, plasma- och salivprover där nivåer av IgG-, IgM- eller IgA-antikroppar riktade mot SARS-CoV-2-proteiner mätts. Kategorin innehåller alla positiva och negativa kontrollprover, alla replikat och omkörningar av prover och analyser, alla prover som analyserats som en del av utveckling och optimering, tekniskt misslyckade prover och prover inom forskningsassocierade projekt.

Om tester vid SciLifeLab Autoimmunity and Serology profiling facility

Under den tidig fasen av covid-19-pandemin, påbörjade tre forskargrupper på KTH tillsammans med Autoimmunity profiling facility vid SciLifeLab arbetet att utveckla en serologisk analysmetod för att möjliggöra storskalig testning av plasma- och serumprover för antikroppar mot SARS-CoV-2. Arbetet initierades och koordinerades av tre KTH-professorer, Peter Nilsson, Sophia Hober och My Hedhammar.

Utvecklingsarbetet har finansierats av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Familjen Erling-Perssons Stiftelse, KTH, SciLifeLab, KTH, Region Stockholm, Atlas Copco, Mercodia, Familjen Christian och Jennifer Dahlberg, Familjen Birgitta Klasén.

Genom att jämföra och kombinera ett stort antal variationer av SARS- CoV- 2-proteiner som antigener, har en specifik array-baserad teknologi med hög känslighet etablerats och applicerats för storskalig analys av upp till 8000 prover per vecka. De allra flesta prover som hittills analyserats har samlats in från vårdpersonal och inom befolknings-baserade studier, från personal inom läkemedels- och bioteknikindustrin samt genom ett antal forskningssamarbeten.

Provinsamlingsenheter och forskningssamarbeten inkluderar Danderyds Universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Akademiska sjukhuset i Uppsala, Skånes universitetssjukhus, Örebro Universitetssjukhus, Sophiahemmet, Folkhälsomyndigheten, RISE Research Institutes of Sweden, AstraZeneca, Cytiva, SVPH, Karolinska Institutet, KTH, Uppsala universitet och Lunds universitet.

SciLifeLab faciliteten har ny bytt namn - Autoimmunity and Serology Profiling facility.

Publicerade vetenskapliga artiklar och preprint

Senast uppdaterad: 2021-11-15