Hoppa till innehållet

Andra nationella dataportaler

Patogens Portal Sverige lanserades ursprungligen som den ‘svenska Covid-19 dataportalen. Portalen var den första nationella noden av den Europeiska COVID-19 dataportalen; en europeisk plattform som möjliggör för forskare att dela, får åtkomst till och analysera Covid-19-relaterade data. Europeiska COVID-19 dataportalen finansieras av den Europeiska kommissionen och drivs av European Biobinformatics Institute (EBI) som är en del av Europeiska molekylärbiologiska laboratoriet (EMBL).

Ett nätverk av nationella dataportaler växte sedan fram då ett antal andra länder lanserade egna nationella Covid-19 dataportaler. Många av dessa har använt vår källkod för att starta! Nedan är en lista över de andra nationella COVID-19-dataportalerna:

Även Norge och Turkiet (se Turkiets arkiverade portal) lanserade egna nationella Covid-19 dataportaler under covid-19-pandemin.

I juli 2023 lanserade European Molecular Biology Laboratorys European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI) en ny version av Pathogens Portal. Denna utveckling har skett mot bakgrund av den globala utvecklingen mot allmän pandemiberedskap, och bort från att fokusera på COVID-19 specifikt. Patogens Portal innehåller data och information om flera patogener och pandemiberedskap i allmänhet.

I augusti 2023 lanserades därför den svenska Covid-19 dataportalen som den första nationella noden av Pathogens Portalen (läs våra nyheter). Portalen är numera känd som Patogens Portal Sverige. Med tiden kommer även andra nationella noder av Pathogens Portal lanseras och listas nedan.