Hoppa till innehållet

Integritetspolicy / Dataskyddspolicy

SciLifeLab driver webbplatsen pathogens.se och covid19dataportal webbplatser (inkluderande subdomäner som exempelvis biobanks.covid19dataportal.se), som tillhandahåller tjänsten.

Denna sida informerar webbsidans besökare om vår integritetspolicy.  Om du väljer att använda vår tjänst, kommer dina personuppgifter behandlas i enlighet med denna policy. De personuppgifter som vi samlar in används för att driva och förbättra vår tjänst. Vi kommer inte dela dina personuppgifter med andra om det inte är beskrivet i denna integritetspolicy.

Vi kommer inte dela din information med andra partners än som anges i denna dataskyddspolicy.

Insamlade personuppgifter kommer endast behandlas i forskningssyfte i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Loggdata

Vi vill informera dig om att varje gång du besöker vår tjänst samlar vi in ​​information som din webbläsare skickar till oss som kallas Loggdata. Dessa loggdata kan innehålla information som: the website from which you visited us from, the parts of our Service you visit, the date and duration of your visit, your anonymised IP address, information from the device (device type, operating system, screen resolution, language, country you are located in, and web browser type) you used during your visit, and more. We process this usage data in Matomo Analytics (hosted on SciLifeLab servers and operated solely by SciLifeLab) for statistical purposes, to improve our Service and to recognize and stop any misuse.

You can opt out of your Log Data being collected below:

Formulär

Vår tjänst innehåller ett antal formulär vilka webbsidans besökare kan välja att använda för kontakt. Via kontaktformulären ges möjlighet gör webbsidans besökare att ange namn och epost adress.

Följande parter kommer ha tillgång till personuppgifter som anges i dessa formulär: SciLifeLab Data Centre, Uppsala universitet, Kungliga Tekniska högskolan (KTH).

Dina personuppgifter kommer att raderas när de inte längre är nödvändiga eller enligt universitetets policy for arkivering. Om du vill uppdatera eller radera dina personuppgifter vänligen kontakta controller SciLifeLab Data Centre vid Uppsala universitet via epost pathogens@scilifelab.se.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser. Om du klickar på en länk från tredje part kommer du att ledas till den webbplatsen. Observera att dessa externa webbplatser inte drivs av oss. Därför rekommenderar vi dig starkt att granska integritetspolicyn för dessa webbplatser. Vi har ingen kontroll över, och tar inget ansvar för innehåll, integritetspolicyer eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster.

Ändringar av denna integritetspolicy

Vi kan uppdatera vår integritetspolicy då och då. Därför rekommenderar vi att du granskar denna sida med jämna mellanrum för eventuella ändringar. Vi kommer att meddela dig om ändringar genom att publicera den nya integritetspolicyn på denna sida. Dessa ändringar träder i kraft omedelbart efter att de har publicerats på denna sida.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller förslag om vår integritetspolicy, tveka inte att kontakta oss.

Vår dataskyddspolicy har skapats med hjälp av Privacy Policy Template och Disclaimer Generator. Vår policy använder text från Data protection policy of Uppsala University. Texten om kakor har delvis kopierats och delar har anpassats från Vetenskapsrådets webbplats.