Hoppa till innehållet

Stödtjänster

En översikt över relevanta supporttjänster (avgiftsfria eller avgiftsbelagda) som ges av forskningsinfrastrukturer runt om i Sverige och är tillgängliga för forskningsprojekt inom pandemisk beredskap följer nedan.

Supporttjänster om Portalen

Om du har frågor eller förslag för den Patogens Portal Sverige, kontakta teamet som arbetar med Portalen antingen genom att fylla i kontaktformuläret eller via epost till pathogens@scilifelab.se.

Kontakta Portalenteamet

Datahanteringsstöd

Alla forskare som är affilierade till ett svenskt lärosäte och arbetar inom forskningsfältet pandemisk beredskap har möjlighet till avgiftsfria individuella konsultationer och hands-on stöd (i mån av tid) från Portalenteamet. Skicka en förfrågan till datacentre@scilifelab.se. Din fråga kommer tas omhand av en datasamordnare med relevant expertis inom det område du behöver support inom alternativt så hänvisas du ett tillgängligt verktyg eller tjänst.

Vi välkomnar både generella frågor om ”best practise” datahantering, datahanteringplaner (DMPs), reproducerbara data, FAIR och öppen vetenskap samt specifika frågor relaterade till datadelning, metadata standarder, filformat etc. I vissa fall kan en datasamordnare hjälpa till att ladda upp data till ett datarepositorie för den enskilde forskaren.

Skicka en förfrågan om datahantering

Bioinformatik och support för systemutveckling

The SciLifeLab Bioinformatics platform NBIS är en distribuerad forskningsinfrastruktur som tillhandahåller en rad tjänster inom bioinformatikstöd för forskningsprojekt inom livsvetenskaperna i Sverige. NBIS har bioinformatiker med kompetens inom ett antal områden, exempelvis genetik, expressionsanalys, proteomik, metabolomik, genetik, maskininlärning, stora datamängder och biostatistik. Deras team av systemutvecklare kan ge stöd för att optimera verktyg och kod, sätta upp plattformar, resurser och databaser.

NBIS erbjuder ett antal tjänster exempelvis:

Läs mer om detta på NBIS hemsida.

Ta kontakt för en fri konsultation för att få veta mer om hur NBIS kan ge stöd till ditt projekt

Generell support för datahantering och lagring

Om du inte arbetar inom livsvetenskaperna, vänligen kontakta lärosätet där du arbetar för att få stöd med forskningsdatarelaterade frågor. Många svenska lärosäten erbjuder lokalt forskningsdatastöd som en del av Svensk Nationell Datatjänst (SND)-nätverket.

Svensk Nationell Datatjänst har som sin huvuduppgift att skapa möjlighet för forskare att tillgängliggöra, dela och återanvända forskningsdata och relaterade material. Som ett nationellt konsortium koordinerar SND mer än 30 lärosäten och publika institutioner in Sverige. SND har också en nationell forskningskatalog och erbjuder verktyg för datahantering och datadelning till forskare inom alla ämnesområden.

“SND-nätverket består av de svenska lärosäten och högre läroinstitutioner som har skapat lokala stödfunktioner för forskningsdata, Data Access Units (DAU). Den primär uppgiften för DAU- enheterna är att tillhandahålla stöd för att dela forskningsdata enligt FAIR-principerna ( Findable, Accessible, Interoperable och Reusable). Detta inkluderar undervisning, support för datahantering och tillgängliggörande, publiceringsstöd för metadata i SNDs nationella forskningskatalog och att säkerställa säker lagring av data.”

Hitta din lokala stödfunktion DAU för forskningsdata